Välkommen

Välkommen till Botnia-Atlantica Interreg IVA-projekten ULTRAs och SUPERBs gemensamma hemsida. Projekten genomförs av Forststyrelsen naturtjänster i Vasa och Länsstyrelsen Västerbotten i Umeå med målsättning att förbättra tillgången av underlagsdata från våra havsområden genom att, i samråd med regionala aktörer och tillsammans med expertorganisationer, testa och anpassa metoder för kartläggning av Kvarkens havsområden.

Pilotprojektet ULTRA pågick 2008-2010. Vidareutveckling fortsattes genom projektet SUPERB.  Var så goda och ta del av projektet upplägg, genomförande, resultat och erfarenheter på vår hemsida. Följ gärna med vad som händer i projektet just nu under rubriken Aktuellt.

_______________________________

För information om SUPERB-projektets slutkonferens den 3 - 4 april 2014, följ denna link.

 

Fotograf: Jannica Haldin 2009 Fotograf: Jannica Haldin 2008